top of page

OBCHODNÉ

PODMIENKY

NAVIGÁCIA:

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE HOTOVOSTNÉ OBCHODOVANIE S VALÚTAMI

V zmysle zákona č. 202/1995 Z.z. (devízový zákon) bola Spoločnosti udelená devízová licencia na vykonávanie obchodu s devízovými hodnotami., ktorých predmetom je nákup a predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti.

 

Článok I

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

 1. Nákup a predaj valút v zmenárni sa uskutočňuje podľa aktuálnych vystavených kurzov na pobočkách.

 2. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu kurzu počas otváracej doby.

 3. Kurzový lístok je pripravovaný každý deň a MÔŽE SA MENIŤ, tj. kurz, ktorý platí v jeden deň NEMUSÍ PLATIŤ aj v dni nadchádzajúce. Spoločnosť NIE JE POVINNÁ tieto zmeny s Klientom konzultovať ani si od neho žiadať povolenie na vykonanie akýchkoľvek zmien.

 4. Zverejňovanie kurzového lístka na webových stránkach slúži na informačné účely. Informácie v ňom uvedené NIE SÚ právne vymáhateľné. Výmena sa vždy riadi v súlade s Článkom I. bod 1.. Hoci sú informácie aktualizované pravidelne v pracovnej dni, z technických dôvodov sa môže stať, že sa na internetových stránkach neobjaví. Všetky zákonom stanovené povinne zverejňované informácie sú dostupné v tlačenej forme na pobočke, kde si ich Klient môže prezrieť počas pracovnej doby.

 5. Smenu cudzej meny nie je možné hradiť platobnými kartami. Zo zákona "Devízová licencia oprávňuje jej držiteľa vykonávať obchody s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti, ktorých predmetom je predaj peňažných prostriedkov v  cudzej mene za eurá v hotovosti." (zdroj). ZÁKON NÁM NEUMOŽNUJE, ABY KLIENT PLATIL ZA SMENU PEŇAZÍ PLATOBNOU KARTOU. VEĽMI ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.

 6. Po prevzatí vyplatenej sumy si je klient povinný skontrolovať bankovky a prerátať prevzaté peniaze, neskoršia reklamácia nebude akceptovaná.

 7. Zmenáreň nie je povinná rozmieňať peniaze. Spoločnosť nezamieňa (ani za poplatok) bankovky cudzích mien na menšie alebo väčšie nominály.

 8. Zmenáreň je otvorená v čase:

a. Po-Pia    10:00-16:00 

b. So-Ne     ZATVORENÉ

c. mimo otváraciu dobu nás kontaktujte SMS, Whatsapp, e-mailom alebo cez Facebook. Mimo otváraciu dobu nie je Spoločnosť povinná prijímať telefonické hovory od Klientov.

Článok II

PODMIENKY ZMENÁRNE PRE OBCHODOVANIE S VALUTAMI

 

 1. Výmena valút je bez poplatku.

 2. Pred každou výmenou valút obdŕža klient informáciu o budúcom obchode kde je uvedená mena ktorú klient predáva alebo kupuje a koľko dostane alebo zaplatí eur. Tento doklad je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom jeden obdŕža klient a druhý zostáva spoločnosti. Klient svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený o podmienkach obchodu a tiež, že s ním súhlasí.

 3. Pri obchodoch nad 1.000 EUR vyžadujeme predloženie  preukazu totožnosti.

 4. Spoločnosť nevykupuje cudzie meny v minciach okrem českej koruny v maximálnom množstve 20ks.

 5. Ak klient chce vymeniť menšiu sumu než je hodnota predkladané bankovky cudzej meny, spoločnosť si vyhradzuje právo nevyplácať rozdiel v cudzej mene, pokiaľ to stav pokladne neumožňuje. V tomoto prípade je nutné meniť celú hodnotu bankoviek.

 6. Spoločnosť je povinná vyplatiť klientovi celú sumu uvedenú v odpočtu o výmene valút, ale NIE JE POVINNÁ ju vyplácať v bankovkách ktoré si klient určí.

 7. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť poškodené bankovky a nevykonať výmenu valút pokiaľ bankovky neprejdú kontrolou u obsluhy.

 8. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť bankovky, ktoré sú v preklúzii (okrem bankoviek uvedených tu), alebo bankovky ktorých preklúzia sa blíži.

 9. Z bezpečnostných dôvodov si spoločnosť vyhradzuje právo NEKUPOVAŤ nasledujúce USD bankovky:

  • 5 USD       serie 2003A  a nižšie​​

  • 10 USD     serie 2003     a nižšie

  • 20 USD     serie 1995     a nižšie

  • 50 USD     serie 1996     a nižšie

  • 100 USD   serie 1996     a nižšie

 10. Spoločnosť si vyhradzuje právo NEKUPOVAŤ nasledujúce CAD bankovky:​​​

  • 5 CAD       serie 2002     a nižšie​​

  • 10 CAD     serie 2001     a nižšie

  • 20 CAD     serie 2004     a nižšie

  • 50 CAD     serie 2004     a nižšie

  • 100 CAD   serie 2004     a nižšie

Článok III

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) , ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a v súlade so zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov informujeme klientov, že:

 1. Zadanie Vašej adresy elektronickej pošty slúži výlučne na to, aby sme Vám vedeli odpovedať na Vašu správu.

 2. Vašu adresu elektronickej pošty nepoúžívame na marketingové účely a neposkytujeme tretím osobám.

 3. So zadaním Vašej adresy elektronickej pošty súhlasíte s jej spracovaním za účelom odpovede zo strany Spoločnosti. 

Článok IV

ÚČINNOSŤ OBCHODNÝCH PODMIENOK

 

 1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.11.2019.

obchodne podmineky
GDPR
karty
bottom of page